Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
Het hoofdkantoor van AG Real Estate in de Kunstlaan 58 is een uitstalraam van de knowhow van de grootste vastgoedinvesteerder in België.
image (1)
image (2)
Door een gat te maken in de vierde verdieping, is de open ruimte een atrium geworden, de 'Village', en tevens het hart van het hoofdkantoor van AG Real Estate.
image (3)
image (4)
image (5)
image (6)
De vele vergaderzalen hebben zeer uiteenlopende profielen.
image (7)
image (8)
De 'Village', het hart van het atrium in Arts&Lux, spoort aan tot informele vergaderingen.
Het hoofdkantoor van AG Real Estate in de Kunstlaan 58 is een uitstalraam van de knowhow van de grootste vastgoedinvesteerder in België.

AG REAL ESTATE HEADQUARTERS


Arts&Lux als uitstalraam voor bedrijfscultuur en -waardenSerge Fautré, CEO van AG Real Estate, heet ons welkom in het nieuwe hoofdkantoor van de grootste Belgische vastgoedinvesteerder. Het Arts&Lux-gebouw is gelegen op de hoek van de Kunstlaan en de Luxemburgstraat, vandaar de naam Arts&Lux, en werd grondig gerenoveerd door de creatieve architecten van Admos.

Serge Fautré ruilde Cofinimmo vier jaar geleden in voor de functie van CEO bij AG Real Estate. Hij herinnert zich nog heel goed de tijd dat hij het roer overnam van de grootste vastgoedgroep van het land: "Toen ik bij AG Real Estate begon, was onze hoofdzetel nog gevestigd in de Sint-Lazaruslaan. Ik heb me toen al snel de bedenking gemaakt dat dit gebouw de bedrijfscultuur van AG Real Estate onvoldoende uitdroeg. Onze bedrijfscultuur stelt waarden voorop als creativiteit, transparantie, teamwork en verantwoordelijkheid. We hebben dus besloten om ons Arts&Lux-gebouw in die zin te renoveren en er een uitstalraam van te maken voor onze bedrijfscultuur en knowhow."

"Het was een mooie kans", aldus Serge Fautré. "Centre 58 had drie leegstaande verdiepingen, we waren eigenaar van het gebouw en de ligging was perfect. We hebben goed nagedacht over hoe we het gebouw optimaal konden inrichten om er een leefbare plek van te maken die de communicatie- en transparantiewaarden van het bedrijf weerspiegelt. Met het oog op de transparantie hebben we bijvoorbeeld een volledige verdieping opengelegd en er een lichttunnel gecreëerd om de centrale ruimte - de 'Village' en tevens het hart van onze kantoren - meer tot leven te brengen".

Ervaring, ook in de werkruimte
"Momenteel zijn we met iets meer dan 260 medewerkers in Arts&Lux" zegt Serge Fautré. "Iedereen heeft er zijn eigen werkplek. Er ging ook bijzondere aandacht naar de vergaderzalen, die op verzoek van onze medewerkers in aantal verdubbeld zijn in vergelijking met onze vorige vestiging. We werken nu in een aangename werkomgeving. Ik zeg vaak tegen mijn werknemers dat het kantoor hun thuis is voor overdag. Ze moeten dus fier zijn op de plaats waar ze werken. En ik denk dat ze dat nu zijn".

Amaury de Crombrugghe, Chief Investment Officer van AG Real Estate, was heel nauw betrokken bij het project. "De inhoud van de werkruimten, de inrichting, het gevoel dat ze opwekken..., wat we tegenwoordig samenvatten onder de algemene noemer 'beleving', is veel meer waard dan de vierkante meters per werkplek" licht hij toe. "We ondervinden deze tendens in de retail- en woonsector, maar evenzeer bij de inrichting van kantoren. De efficiëntste werkomgevingen zijn de werkomgevingen die in zekere zin een leefomgeving zijn, waaraan evenementen- en gezelligheidsfuncties toegevoegd zijn, die de uitwisseling tussen mensen bevorderen. Zelfs - en vooral? - bij jonge werknemers, die per definitie 'hyperconnected' zijn."

Een verdieping voor de 'Scholen van morgen'
Op de derde en vierde verdieping van het Arts&Lux-gebouw is de hoofdzetel van AG Real Estate ondergebracht. Op de tweede verdieping werken de 65 medewerkers van het project voor publiek-private samenwerking (PPS) 'Scholen van morgen' voor de bouw van 165 scholen in opdracht van het Vlaams Gewest. Het is de grootste PPS van Europa. AG Real Estate neemt niet alleen de bouw op zich, maar ook de uitwerking en financiering van het project en zal de komende 35 jaar instaan voor het onderhoud van de scholen. Totaalbudget van het project: 1,5 miljard euro. Er werden al een twintigtal scholen opgeleverd en meer dan honderd andere zitten momenteel in de bouwfase. Alle scholen zouden half 2017 gebruiksklaar moeten zijn.

Vertrouwensrelatie
Het Arts&Lux-project werd toevertrouwd aan het bureau ADMOS in Terhulpen. ADMOS en AG Real Estate zijn niet gebonden aan een onderling exclusiviteitscontract. Toch hebben beide bedrijven een vertrouwensrelatie opgebouwd door regelmatig samen te werken aan diverse projecten. "We werken veel met AG Real Estate samen in het kader van spaceplanningsopdrachten" zegt Anthony Shaikh, CEO van ADMOS. "We ontwikkelden een expertise ter zake, die continu uitgebreid wordt. Het geeft onze prestaties die meerwaarde die onze partners vaak appreciëren. AG Real Estate kent onze referenties en onze manier van werken, vooral op het vlak van design & build. En dus hebben we al veel opdrachten samen kunnen uitvoeren".

"We hebben bij AG Real Estate huurders die zouden willen verhuizen" voegt Amaury de Crombrugghe er nog aan toe. "Omdat ze volgens hen niet genoeg ruimte hebben voor hun medewerkers. Maar daarom is een verhuizing niet altijd noodzakelijk. Regelmatig stelen we hen voor om de zaken anders te bekijken en hun huidige kantoren te hertekenen, samen met ontwerpers en architecten met wie wij samenwerken. Dan zal ik altijd ADMOS als eerste vermelden".

Van 2D naar 3D
Anthony Shaikh legt uit welke aanpak gevolgd werd in de verbouwing van het nieuwe hoofdkantoor van AG Real Estate: "We hebben geluisterd naar de wensen van het directiecomité van AG Real Estate. Het kernidee was om bij de inrichting van de nieuwe hoofdzetel concreet gestalte te geven aan de bedrijfswaarden. Door de indeling van de ruimten begonnen we al gauw niet meer gewoon in twee dimensies te denken, namelijk de spaceplanning van de derde en vierde verdieping, maar bekeken we ook de mogelijkheid om een verticale dimensie te introduceren. We hebben voorgesteld om een gat te maken in de vloer van de vierde verdieping en zo hoogte en licht te creëren".
De vierde verdieping werd eigenlijk veranderd in een mezzanine bij de derde verdieping en van de open ruimte die zo ontstond, werd een atrium gemaakt. Een gedurfd maar kwalitatief architecturaal voorstel, dat gelukkig in de smaak viel bij de beslissers van AG Real Estate. Het voldeed aan hun oorspronkelijke bedoeling, namelijk het bedrijf een kwaliteitsvol uitstalraam geven. Het gaf concreet gestalte aan de knowhow van AG Real Estate en het bood de bedrijfsmedewerkers een aangename werkomgeving.

"We hadden het geluk dat we aan tafel mochten zitten met een directiecomité dat openstond voor onze ideeën" benadrukt de jonge CEO van ADMOS. "We hebben ook hard gewerkt op akoestiek en lichtinval. De gangen zijn breed, de verlichting is weldoordacht en de akoestische eigenschappen van de structuurplanken werden aangepast om weergalm te vermijden. Voor de bedekking van bepaalde wanden en een beter akoestisch comfort, hebben we voorgesteld om gebruik te maken van kwaliteitsvolle stoffen, die trouwens ook terug te vinden zijn op sommige zetels. We hebben dus echt gelet op de details".

"En dat allemaal met een stevig budget maar binnen de grenzen die ons opgelegd waren. We blijven tenslotte in de eerste plaats beheerders! We horen vaak van onze klanten dat de inrichting van het Arts&Lux zeer geslaagd is. Het is een kwaliteitsvolle referentie die ons al nieuwe opdrachten opleverde".

Text : Bruno Hoditte
Fotos : Yvan Glavie

 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


WORKPLACE DESIGN & BUILDDoor een gat te maken in de vierde verdieping, is de open ruimte een atrium geworden, de 'Village', en tevens het hart van het hoofdkantoor van AG Real Estate.


De vele vergaderzalen hebben zeer uiteenlopende profielen.


De 'Village', het hart van het atrium in Arts&Lux, spoort aan tot informele vergaderingen.


Last update: 16/10/2017 09:52:58