Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
image (1)
Een ideale locatie voor verplaatsingen per trein: het gebouw in de Simón Bolivarlaan 34 bevindt zich op precies 290 m van het midden van de inkomhal van het Communicatie Centrum Noord (CCN)
image (2)
image (3)
Jean-Louis Samson (links), directeur Vermogenbeheer en Logistiek bij Electrabel – GDF SUEZ Philippe de Roos (rechts), Architect Partner bij Altiplan
image (5)
Philippe de roos: “De gemeenschappelijke ‘informele’ zone (coffee corner, keukenhoek, snoepautomaten, zetels,…) werd ontwerpen met een gewild gevoel van ruimtelijkheid, een verademing die antwoordt op een zekere standaardisering van de werkplekken”.
image (6)
image (7)
De informele zone bestaat uit werkplekken in een open versie of in een ‘bubble’-versie. Deze ‘bubbles’ zijn bedoeld voor vertrouwelijkere (telefoon)gesprekken.
image (8)
image (10)
Voor alle werkplekken en alle diensten werd eenzelfde niveau van afwerking en bemeubeling gehanteerd.

GDF SUEZ TOWERS


Verhuizing en reorganisatie: GDF SUEZ grijpt zijn kans

De energiereus heeft een onverwachte kans gegrepen en in de Brusselse Noordwijk een vestiging gevonden die perfect overeenstemt met de reorganisatiebehoeften van de groep. Het project ‘GDF SUEZ Tower’ bestaat uit twee fasen: fase 1 is intussen volledig afgewerkt en in gebruik genomen, fase 2 is net gestart.


Het project GDF SUEZ Tower is ontstaan vanuit een aaneenschakeling van gebeurtenissen die verband houden met de bewegingen in de markt en de reacties van de verschillende actoren hierop om de onzekerheden om te zetten in opportuniteiten voor alle partijen. De eerste relevante gebeurtenis dateert van 2008. Dat jaar fuseerde GDF met Suez en dus met Electrabel. De nieuwe groep beschikte toen over dertien vestigingen, verspreid over heel Brussel, waarvan de meeste huurovereenkomsten in 2014 zouden vervallen. “Het ging om vrij oude gebouwen die veel energie verbruikten (sommige hadden zelfs nog enkele beglazing) en waarvan de ligging niet optimaal was” zegt Jean-Louis Samson, directeur Vermogenbeheer en Logistiek van de groep. “Wat konden we doen om de situatie te verbeteren? Verhuizen? Opnieuw onderhandelen? Centraliseren? Zo zijn we erover beginnen nadenken”.
Op dat ogenblik deed zich een tweede belangrijke gebeurtenis voor met heel wat gevolgen, vooral voor Fortis: de financiële crisis van 2009. AG Real Estate was toen echter bezig met de bouw van een nieuwe hoofdzetel voor Fortis… Gezien deze situatie en wetende dat GDF SUEZ op zoek was naar een reorganisatieoplossing, stelde AG Real Estate de energiegroep voor om het nieuwe gebouw te betrekken.
“Het project was al zo ver gevorderd dat de ruwbouw bijna af was” herinnert Jean-Louis Samson zich. “De grote uitdaging was natuurlijk om het gebouw binnen een zeer korte termijn af te stemmen op onze behoeften, want dit voorstel betekende dat we de diensten veel vroeger moesten reorganiseren dan gepland. Voor de aanpassing schakelden we de hulp in van Altiplan, met wie we eerder al samengewerkt hadden, ondermeer voor de verbouwing van de vestiging in de Gewijde-Boomstraat en de aanpassing van het Regentgebouw. Maar ook het bureau Jaspers-Eyers & Partners, dat oorspronkelijk betrokken was bij het project, wilde erg graag meewerken. We besloten om te werken vanuit een typeverdieping met een bepaalde standaardindeling, die van de hoogste tot de laagste verdieping zou worden herhaald. Hetzelfde principe werd weerhouden voor de afwerking, inclusief de directieverdieping. Pas daarna hebben we contact opgenomen met de diensten die zouden moeten verhuizen. We lieten hen vanaf het begin weten dat de scheidingswanden niet meer veranderd zouden worden».
Deze vrij dwingende werkwijze, die inging tegen de gebruikelijke gang van zaken (andere inrichting afhankelijk van de wensen van de betrokken diensten), liet toe tijd te besparen en de deadlines te respecteren. Dit principe zal ook toegepast worden voor fase 2 van het project die momenteel ontstaat naast het gebouw dat reeds in gebruik werd genomen. “Een andere reden voor deze standaardisatie is de snelheid waarmee het bedrijf evolueert. Als we ruimten plannen in functie van de huidige activiteiten, zullen de activiteiten alweer veranderd zijn tegen de tijd dat het gebouw afgewerkt is! De ruimten werden dan ook ontworpen om zo polyvalent mogelijk te zijn”.

Gemengde open space
Door de H-vorm van de bouwlagen geniet elke werkplek van natuurlijk licht. De ramen kunnen opengezet worden (in dat geval schakelen detectoren de klimaatregeling uit) en de driedubbele beglazing zorgt voor een aangename warmte en een uitzonderlijke akoestiek: de machines op de werf enkele tientallen meters verder zijn nauwelijks hoorbaar.
De centrale ruimten worden uitsluitend gebruikt als vergaderzalen. En ook al hebben zij geen vensters, toch zorgen de transparante scheidingswanden voor een zicht naar buiten. De werkruimte is onderverdeeld in 50% open space, waar 70% van het personeel werkt, en 50% halfopen kantoren met scheidingswanden op halve hoogte. De verschillende ruimten wisselen elkaar af in de lengte van de bouwlaag. Het flex office-principe wordt niet toegepast behalve voor medewerkers van wie de activiteit een aanwezigheidsgraad van minder dan 50% vereist. Deze medewerkers hebben geen eigen werkplek meer.
Ter hoogte van de uiteinden van de H op elke verdieping werd voorzien in een reeks sociale inrichtingen: de onmisbare coffee corner met zetels die uitnodigen tot informeel werkoverleg, de ‘bubbles’ voor vertrouwelijke telefoongesprekken en de gesprekstafels voor vier personen in open versie of bubbleversie. Al deze werkruimten en vergaderzalen zijn uitgerust met muurschermen om documenten te delen of presentaties te geven door er een laptop op aan te sluiten. Kwestie van mee te zijn met de ‘zero paper’-trend.

Benedenverdieping voor diensten
In het huidige gebouw is de hele benedenverdieping beschikbaar gesteld voor diensten: een bedrijfsconciërge die beheerd wordt door Ekivita biedt een gevarieerd dienstenaanbod en mogelijkheden tot kleine aankopen; de catering met een cafetaria voor sandwiches en kleine gerechten (dagelijks verse soep voor iedereen), aangevuld met een klassiek restaurant (Aramark) dat kiest voor een inrichting met vele en gevarieerd aangeklede gezellige hoekjes om het kantine-effect te vermijden. Dit momenteel overdadige dienstenaanbod is in feite afgestemd op de 3.100 mensen die er na de voltooiing van fase 2 zullen ontvangen worden. Het feit dat de Noordwijk vrij ver verwijderd is van het horecaaanbod in het stadscentrum of in gezelligere wijken, verantwoordt het omvangrijke interne aanbod.
Op de benedenverdieping zal de huidige tijdelijke receptie verdwijnen en vervangen worden door een ruimer gedimensioneerde en imposantere gemeenschappelijke inkomhal in het aangrenzende gebouw dat nu nog in opbouw is.

Duurzame ontwikkeling
Het luik ‘sustainability’ verdient op zich eigenlijk al een (lang) artikel en we zullen er in onze volgende Profacility-editie zeker op terugkomen. Voorlopig wijzen we u gewoon op de toegepaste technologieën: 180 boringen met een diepte van 100 m voor fase 2 van het project, de grootste Belgische realisatie voor wat het toepassen van aardwarmte betreft; 500 zonnepanelen op het dak; gratis nachtkoeling; driedubbele beglazing; condensatieketels; verhoogde luchtdichtheid; LEDverlichting; aanwezigheidsdetectie; intelligente liften; terugwinning van regenwater; selectieve sortering van het afval; spaarzame sanitaire installaties; gebruik van biologische en seizoensgebonden ingrediënten voor de catering; vervanging van 450 individuele printers door een honderdtal multifunctionele printers; toekomstig verbruik van primaire energie beperkt tot 95 kWh/m2/ jaar, hetzij slechts een derde van het gemiddelde verbruik door kantoren met klimaatregeling in België.

Het belang van perceptie
Natuurlijk licht voor iedereen, de mogelijkheid om een raam te openen in elk kantoor zelfs als het ‘niet nodig’ is, de bijna zekerheid dat men niet op de lift hoeft te wachten, een gelijk afwerkingsniveau voor iedereen, meer dan voldoende ruimte in de ‘informele zone’, vast tapijt zodra men uit de liften stapt (die verzameld worden in een technische schacht om de doorstroming te bevorderen) in plaats van marmer... Het zijn allemaal voorbeelden van elementen die inspelen op de perceptie en in het bijzonder op de psychologie van de gebruikers. Al deze elementen maken van dit gebouw een rustige, aangename werkplek omdat het praktisch en akoestisch comfortabel is ingericht en een grote sereniteit uitstraalt.
Naar de dragers van dit project moeten er nog tal van elementen die bijdragen tot de voldoening worden aan toegevoegd: zo werd het project uitgevoerd in overeenstemming met de visie van 2008 maar eerder dan gepland, tot de volledige tevredenheid van de gebruikers, en met een besparing van 20% dankzij de prestaties van het gebouw en de schaaleffecten die verkregen werden door van dertien vestigingen naar één vestiging te verhuizen.
“Het feit dat we veel eerder dan gepland op dezelfde plaats kunnen werken, is een voordeel” zegt Jean-Louis Samson. “Er ontstaat een nieuwe teamgeest als gevolg van de fusie, de liberalisering en het feit dat we efficiënter kunnen werken in een nieuw, energiezuinig gebouw… Dat maakt het allemaal zo zinvol”. 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


ARCHITECT - BOUW


WORKPLACE DESIGN & BUILD


SCHEIDINGSWANDEN


VERHUIZING

Een ideale locatie voor verplaatsingen per trein: het gebouw in de Simón Bolivarlaan 34 bevindt zich op precies 290 m van het midden van de inkomhal van het Communicatie Centrum Noord (CCN)


Jean-Louis Samson (links), directeur Vermogenbeheer en Logistiek bij Electrabel – GDF SUEZ Philippe de Roos (rechts), Architect Partner bij Altiplan
Philippe de roos: “De gemeenschappelijke ‘informele’ zone (coffee corner, keukenhoek, snoepautomaten, zetels,…) werd ontwerpen met een gewild gevoel van ruimtelijkheid, een verademing die antwoordt op een zekere standaardisering van de werkplekken”.


De informele zone bestaat uit werkplekken in een open versie of in een ‘bubble’-versie. Deze ‘bubbles’ zijn bedoeld voor vertrouwelijkere (telefoon)gesprekken.


Voor alle werkplekken en alle diensten werd eenzelfde niveau van afwerking en bemeubeling gehanteerd.
De directieverdieping is uitgerust met een zaal voor ‘Immersive Telepresence’ van Cisco.
De ruimtelijke organisatie van het restaurant biedt verschillende ruimten en inrichtingen die evenveel verschillende sferen creëren, om het kantine-effect te vermijden en om een gezellige omgeving aan te bieden
Last update: 16/10/2017 10:01:43